• Slikopleskarska dela

Pri slikanju sten in stropov z različnimi materiali, kot so apno, disperzijske in poldisperzijske barve, moramo biti pozorni na vrsto in stanje podlage, in potrebne faze za njeno pripravo. Med te faze uvrščamo zidarsko beljenje, brušenje in kitanje različnih podlag, bandažiranje stikov, struganje površin in drugo...

Želim izvedeti več...

• Štukaterska dela

Splošen pomen besede štukatura predstavlja način krasitve arhitekturne lupine. Nov način krasitve je povzet po rimskih antičnih vzorih. Do popolnosti pa se je štukaterstvo razvilo  v 17. in 18. stoletju,  pri krasitvi posvetnih in cerkvenih stropov ter zunanjih in notranji sten...

Želim izvedeti več...

• Predstavitev podjetja

Slikopleskarstvo in fasaderstvo je leta 1979 ustanovil Alfred Topler. Do osamosvojitve Slovenije je podjetje zaposlovalo 3 slikopleskarje in dela pridobivalo večinoma na vzdrževanju stanovanjskih objektov.

Tako danes zaposlujemo 45 delavcev. Imamo lastne poslovne prostore na Jadranski 35 v Mariboru. V objektu, zgrajenemu v letu 2005, je sodobno opremljeno skladišče, velika učilnica ter upravni del v katerem je 6 zaposlenih...

Želim izvedeti več...

 
   

Fasaderska dela

Fasade ločimo glede na razčlenjenost oziroma enostavnost površin, ki jih je potrebno obdelati. Med fasaderskimi deli so zajete predvsem fasade, ki jih izdelamo z različnimi nanosi gotovih mešanic malt in klasičnim ometavanjem ter zaključno obdelavo le teh. Med zaključnimi obdelavami so najbolj poznane različne vrste struganja, prskanja, vrezavanja reg, štokanja in drugo.

MERCATOR Slovenska Bistrica
Dom starostnikov Tezno
Študentski domovi Lent


Gotovo sta med najpomembnejšimi vlogami, ki jih ima fasada, zaščita objekta pred atmosferskimi vplivi in izgled zgradbe. Zato, da izpolni ti dve funkciji, morajo biti pri njeni izdelavi uporabljeni ustrezni materiali in tehnologija, glede na vrsto fasade.

NIGRAD Maribor
ALMONT Slovenska Bistrica
TERABIT Maribor


Kot zaključni sloji ometov se uporabljajo takoimenovane žlahtne malte, ki zahtevajo posebno pripravo in jih vse redkeje pripravljajo na gradbišču samem. Vedno več se uporabljajo gotove maltne mešanice. Poleg klasičnega nanosa, ki ga sestavljajo cementna obrizga, grobi omet in zaključni finalni sloj iz žlahtnega ometa, so znani tudi fasadni sistemi demit, ki jih ponujajo različni proizvajalci.

Srednja tekstilna šola Maribor
Srednja živilska šola Maribor
Stanovanjski blok na Pobrežju


Vendarle je odločitev glede vrste in estetskih standardov odvisna od arhitektonske zasnove zgradbe in okolja, v katerem gradimo.

 

 
Fasaderska dela | Slikopleskarska dela | Štukaterska dela | Galerija Slik | Povpraševanje | Kontakti
 
DEKOR PLESK d.o.o., Jadranska 35, 2000 Maribor
Tel: 02/330-22-20, Fax: 02/330-22-26, info@dekorplesk.si, www.dekorplesk.si