• Fasaderska dela

Gotovo sta med najpomembnejšimi vlogami, ki jih ima fasada, zaščita objekta pred atmosferskimi vplivi in izgled zgradbe. Zato, da izpolni ti dve funkciji, morajo biti pri njeni izdelavi uporabljeni ustrezni materiali in tehnologija, glede na vrsto fasade. Kot zaključni sloji ometov se uporabljajo takoimenovane žlahtne malte, ki zahtevajo posebno pripravo in jih vse redkeje pripravljajo na gradbišču samem...

Želim izvedeti več...

• Slikopleskarska dela

Pri slikanju sten in stropov z različnimi materiali, kot so apno, disperzijske in poldisperzijske barve, moramo biti pozorni na vrsto in stanje podlage, in potrebne faze za njeno pripravo. Med te faze uvrščamo zidarsko beljenje, brušenje in kitanje različnih podlag, bandažiranje stikov, struganje površin in drugo...

Želim izvedeti več...

• Štukaterska dela

Splošen pomen besede štukatura predstavlja način krasitve arhitekturne lupine. Nov način krasitve je povzet po rimskih antičnih vzorih. Do popolnosti pa se je štukaterstvo razvilo  v 17. in 18. stoletju,  pri krasitvi posvetnih in cerkvenih stropov ter zunanjih in notranji sten...

Želim izvedeti več...

 
   
Predstavitev podjetja


Začetki podjetja Dekorplesk d.o.o. segajo v leto 1979, ko je g. Alfred Topler ustanovil podjetje Slikopleskarstvo in fasaderstvo ALFRED TOPLER s.p.
Do osamosvojitve je podjetje dela pridobivalo večinoma na vzdrževanju stanovanjskih objektov, kasneje se je poslovanje razširilo tudi na področje novogradenj.


S kvalitetno izvedbo in točnostjo je podjetje pridobivalo zaupanje vedno večjega števila gradbenih podjetij, inženiringov in lastnikov individualnih hiš. Z večjim povpraševanjem po storitvah pa je raslo tudi število zaposlenih.

Leta 2006 je bilo z namenom nadaljevanja tradicije slikopleskarske in fasaderske dejavnosti samostojnega podjetnika, Topler Alfreda, ustanovljeno podjetje DEKOR PLESK d.o.o., katerega ustanovitelja sta bila zakonca Grabušnik.


V obeh podjetjih skupaj je danes zaposlenih 45 delavcev. Z razširitvijo poslovanja po letu 2008 smo prisotni na področju gradbeno vzdrževalnih del in novogradenj po celotni Sloveniji.

Skupni poslovni prostori so locirani na Jadranski cesti 35 v Mariboru. V objektu, zgrajenem leta 2005, je sodobno opremljeno skladišče, velika učilnica ter upravni del, v katerem je 6 zaposlenih.

Podjetji imata lastna dostavna vozila, pomične delovne odre, dvižno ploščad ter stroje za brušenje in strojni nanos kita in barv.

V pričakovanju dobrega poslovnega sodelovanja se priporočamo tudi v prihodnje.

Kolektiv slikopleskarstva in fasaderstva
DEKOR PLESK d.o.o.

 

 
Fasaderska dela | Slikopleskarska dela | Štukaterska dela | Galerija Slik | Povpraševanje | Kontakti
 
DEKOR PLESK d.o.o., Jadranska 35, 2000 Maribor
Tel: 02/330-22-20, Fax: 02/330-22-26, info@dekorplesk.si, www.dekorplesk.si